Messe

Vi har alle sammen prøvet at være på messe. De fleste gange er det bare en okay oplevelse, og man tænker ikke nærmere over det. Nogle vil sige, at det er definitionen af en god messe: et arrangement hvor det hele kører så glat, at man ikke tænker over at der er en bagvedliggende struktur. Når man kommer hjem tænker man over de nye kontakter man har fået sig, og hvad man har lært i løbet af messen: ”messen” i sig selv er ikke noget man tænker over.

Vi har også alle prøvet at være på en dårlig messe, hvor den ene ting efter den anden gik galt. Det er typisk produktet af uerfarne arrangører, der ikke helt har gennemtænkt tingene, eller har forsøgt at være lidt for kreative med arrangementet. Her er det næsten lige meget, hvor mange visitkort man har fået delt ud eller kontakter man har lavet: man anser stadig messen for værende en absolut katastrofe.

Når nu en dårlig messe tydeligvis er én, der gør opmærksom på sig selv i en ekstrem grad, så kan jeg godt forstå tendensen til at sige, at en god messe er en messe, hvor man ikke tænker over strukturen. Jeg er dog af den overbevisning, at det kun er en middelmådig messe: det kan gøre endnu bedre. Det er helt sikkert et godt mål at have for en messe, og man bør ikke forsøge at skyde over det, hvis man ikke allerede har en masse erfaring. Som sagt kan forsøg på at være smart eller kreativ omkring opbygningen af en messe let resultere i en katastrofe – så man skal virkeligt vide hvad man har gang i, før man overhovedet overvejer at pille ved den traditionelle måde at gøre tingene på.

Så sørg for at de basale ting er på plads. Lad være med at gøre noget ved den underliggende struktur. Sørg for at en Messestand ligner en messestand, og at folk kan genkende at det er en messe de er ved. Det skal være muligt for en tilfældig person at kunne navigere og forstå messen, selv hvis de ikke har læst noget af det materiale du har produceret; at have besøgt en anden messe før skal være det absolutte maksimale krav for, at de kan finde rundt på din. Der er dog områder, hvor du godt kan være lidt kreativ. Det er dog kritisk, at dine kreative indslag ikke bare er inkluderet for at din messe kan skille sig ud, eller for at få folk til at smile eller grine. Der er nødt til at være et rationelt og praktisk element i dit nye tiltag, for ellers vil det næsten med sikkerhed blive oplevet som en irritation som folk hellere havde været foruden.